• dyslexia, dysorthography, dyscalculia, dysgraphia
  • Iingxaki zokujongaADHD)
  • Iingxaki ze ulwimi
  • Unyango lwezifo ezithileekufundeni, ukuphazamiseka kweAttenzione Izigulo ze ulwimi
  • Unyango lweziphene ze i-voce
  • Unyango lweziphene ze ngesidlo
  • Indlela ye Inkxaso yabazali ukulawula iingxaki zokuziphatha kwabantwana

Qala ngokuchwetheza kwaye ucinezele u-Enter ukukhangela